Vastuullisuusraportti 2020
Vastuullisuusraportti 2020

Vastuu ihmisistä

Vaikka olemme pieni yritys, on meillä on roolimme siinä, millaisessa maailmassa elämme tulevaisuudessa. Yhdessä asiakkaidemme, asiantuntevien yhteistyökumppaneidemme sekä osaavan tiimimme kanssa haluamme rakentaa yhä kestävämpää lastenvaatekulttuuria.
Henkilöstön hyvinvoinnin huolehtimisen lisäksi yhteistyökumppaneiden eettinen toiminta on meille sydämen asia. Siksi työskentelemme ainoastaan samat arvot jakavien mukaisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä Suomesta että lähialueilla.

Arvostamme henkilöstöämme

Metsolan olemassaolon ja kehityksen mahdollistaa henkilöstömme, siksi vastuu työntekijöistämme on meille ensisijaisen tärkeää. Uskomme, että oikeudenmukaisella johtamisella, sekä tasa-arvoisella ja itseohjautuvalla toiminnalla voimme vaikuttaa työyhteisömme hyvinvointiin. Henkilövastuun mittarit on kuvattu vasemmalla olevissa grafiikoissa.
Arvostamme rehellisyyttä, pitkäjänteistä sitoutumista työhön ja halua kehittää itseään. Luotamme itsenäiseen, mutta muut huomioivaan toimintaan ja palkitsemme tuloksellisesta ja aikaansaavasta tekemisestä. Konsernimme tarjoaa kattavat henkilöstöedut, kuten kattavan työterveyden, henkilökunta-alennuksen, Smartum-liikuntaedun sekä lomaosakkeiden käyttömahdollisuuden. Tavoitteemme on jatkossakin, että henkilöstömme on hyvinvoivaa ja työhönsä sitoutunutta.
Työsuhteiden kesto
Henkilöstön ikä
Työsuhteen laji
Sukupuolijakauma
Työsuhteen tyyppi
Henkilöstö
Kokoaikaiset työsuhteet 70 %
Osa-aikaiset työsuhteet 30 %
Naiset 70 %
Toistaiseksi voimassa olevat 80 %
Määräaikaiset työsyhteet 20 %
Työntekijät / toimihenkilöt 62,5 %
Johto 37,5 %
Alle 2 vuotta 12,5 %
2-5 vuotta 50 %
5-10 vuotta 37,5 %
25-35 vuotta 12,5 %
35-45 vuotta 62,5 %
45-55 vuotta 25 %

Code Of Conduct toiminnan perustana

Code of Conduct -ohjeistuksilla varmistamme vastuullisen toiminnan omassa työssämme sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikki tuotantokumppanimme ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Ohjeistus sitoo toimimaan yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Sopimuksella sitoudumme mm. noudattamaan lakeja, kunnioitamme ihmisoikeuksia, minimoimaan ympäristöpäästöjä, kunnioittamaan yrityssalaisuuksia sekä käsittelemään luottamuksella asiakastietoja.

Pitkäjänteistä kumppanuutta

Lähimaissa sijaitsevat tuotantokumppanimme ovat meille merkittävä sidosryhmä, joiden kanssa työskentelemme pitkäjänteisesti. Olemme päivittäin yhteydessä valmistajien kanssa ja vierailemme säännöllisesti tuotantolaitoksissa. Kaikki kumppanimme toimivat eettisesti, ympäristösäädökset huomioiden sekä EU-lainsäädännön mukaisesti. Tällä hetkellä meillä kahdeksan tuotantokumppania: Suomessa kaksi, Virossa neljä, Latviassa yksi sekä Puolassa yksi.
Latvia
Viro
Puola
Suomi
* Prosenttiosuus hankintojen määrästä
tuotteistamme on vastuullista alkuperää
tuotteistamme valmistetaan sertifioiduista materiaaleista
tuotteistamme valmistetaan lähialueilla EU-lainsäädännön mukaisesti
0 %
tuotteistamme valmistetaan riskimaissa

Jälleenmyyjäverkosto yhdistää

Arvostamme pitkäaikaisia kumppanuuksia ja haluamme kehittää aktiivista yhteistyötä. Tällä hetkellä toimimme yhteistyössä yli 40 jälleenmyyjäkumppanin kanssa. Jälleenmyyjäyhteistyö on toiminnallemme arvokasta ja mahdollistaa asiakaskokemuksen jatkuvan kehittämisen. Jälleenmyyjäverkoston palautteen sekä aktiivisen asiakasdialogin ansioista voimme tuottaa juuri niitä vaatteita, joille on todellista kysyntää.

Kaksisuuntaista kumppanuutta

Tuotantolaitosten läheinen sijainti on meille arjessa tärkeää, sillä vierailemme kuukausittain tehtaillamme. Koulutuksemme tehtaissa takaa sen, että tuotteistamme tulee yhä parempia ja toimitusketjut ovat ketterämpiä ja varmempia. Vahvasta tuotanto-osaamisestamme on myös apua yhteistyökumppaneillemme, sillä vierailujen aikana voimme nopeasti ratkoa tuotannon haasteita ja edistää tuotantoprosesseja. Jatkossa aioimme kehittää entisestään tuotantokoulutuksen ja -prosessien edistämistä yhdessä tuotantokumppaneiden kanssa.

Tuotteiden turvallisuus

Tuoteturvallisuus on meille sydämenasia. Vaikka suunnittelu- ja tuotantoprosessimme ovat pitkälle hiottuja, turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes määräsi syyskuussa 2020 Metsolan Bunny cardiganin poistettavaksi turvallisuuspuutteen vuoksi. Bunny Cardigan -neuletakin puiset napit saattavat rikkoontua ja aiheuttaa lapselle tukehtumisvaaran. Lisäksi pitkät korvat neuletakin hupussa voivat aiheuttaa kuristumisvaaran.
Vedimme tuotteet välittömästi myynnistä ja tuotteet hyvitettiin asiakkaalle. Tuotteidemme sekä niitä käyttävien lasten turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Saimme takaisinvedoista arvokasta tietoa tuotekehitystiimillemme, jotta jatkossa voimme välttää vastaavat haasteet.